Stärkande hälsobrunn

Då Skellefteå blev stad, hade socknen  i precis 20 år haft en hälsobrunn med tillhörande paviljong. Skellefteå brunns och badinrättning var namnet på bolaget som drev anläggningen. Under ett par decennier efter stadsbildningen upplevde brunnsdrickningen sin stora glansperiod. Själva hälsokällan med det stärkande och livgivande vattnet låg vid brunnsgården, som byggdes 1831, som nu tjänar som privatbostad, tidigare Bageri, Café och prästgård. I paviljongen nere vid källan kunde man njuta av det läkande vattnet. Här serverades även andra drycker, både varma och kalla. Klockan 6 på morgonen var ordinarie tid då en brunnsgäst skulle infinna sig för första glaset. Sedan ringde det varje kvart för att påminna om att nu var det dags att ta sitt hälsobringande vattenglas. I brunnshuset tog man sig vatten från källan. men det fanns att köpa Marinenbader- och Karlsbadervatten.

Måste motionera

Ett par timmar pågick drickandet. Mellan varje glas måste gästen motionera genom att promenera i salongen, spela kägla eller gunga i slänggungorna inne i paviljongen. När man druckit vatten, i regel 5 glas och motionerat en dryg timmen, var det dags för inta frukost. Maten fick inte vara kraftig, salt undveks och mjölk var helt förbjudet. Kvällsmaten var gröt. Den stränga dieten, motionen och det järnhaltiga vattnet tog under 14-dagars kurer bort överflödigt fett. Det fanns de som ansåg sig så stärkt att det inte tog med sig sina kryckor efter avslutad brunnsdrickning.

Långväga gäster

Hälsobrunnen hade många långväga gäster både från södra delen av landet och från angränsande länder. Ortsbefolkningen och folk från landsbygden som bodde i kyrkstugorna var också flitiga besökare . Avgiften för att använda sig av källans vatten, promenera i den långa salongen och gunga i de talrika uppsatta slänggungorna, var en krona för hela säsongen. Till brunnen hörde också en badhusinrättning som låg en bit ifrån själva brunnsanläggningen. Badhuset var byggt i sänkan där bäcken rann ut i älven. Här fanns både gyttjebad och dusch att tillgå.

Fina baler

I Brunnsgårdsbyggnaden bjöds det inte enbart på mat, utan här hade man också teater och här hölls fina baler. En park med gångar och stigar var anlagd att promenera i . Under 1870-talet svalnade intresset för hälsobrunn i Skellefteå. De förmögna valde att åka till anläggningarna söderut. Badhuset bytte nu skepnad och blev bageri och platsen fick namnet Bullgropen.

Café och bageri

Under tidigare delen av 1900-talet var Brunnsgården Café och bageri. Systrarna Sandström drev Brunnsgården Café och sålde på sent 1950-talet till Skellefteå landsförsamling som gjorde om fastigheten till prästgård. 1960-62 genomfördes en omfattande renovering och huset flyttades en husbredd åt norr för att ge plats åt vägen till Boliden. Nu blev det ingen huvudled till Boliden, men tomten förändrades radikalt då äldre uthus revs bort och ett nytt dubbelgarage uppfördes på dess plats. Huset fick en gjuten platta och en liten källare för oljepanna, vedförråd och svale. Trappen byggdes om och alla fönster byttes ut. 3 kakelugnar och 2 öppna spisar revs eftersom deras fundament stod på marken under huset.  En öppen spis byggdes på övre plan och murstockarna återställdes så huset behöll sitt utseende med 2 skorstenar.

Comments are closed.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40