Brunnsgården i Skellefteå

Brunnsgården, uppförd 1831 som societetshus och bostad åt brunnsbolagets ordförande. Gården ligger i direkt anslutning till kyrkomiljön med den stora landsortskyrkan med stomme av medeltida ursprung och bevarade sträckor av den äldre landsvägen med en stenvalvsbro. Själva byggnaden är i 2 plan om 105 kvm med en liten källare under östra delen, tidigare pannrum och vedförråd samt svale. Gården är omgiven av en 3500 kvm stor tomt och i norr en bäckravin som rinner in under en stenvalvsbro från 1700 talet och senare ut i älven via Nordanåparken.

Omgivning

Ett stycke väster om Brunnsgården ligger Bonnstan, den av Västerbottens kyrkstäder som bäst behållit sin genuina karaktär.  Här finns 116 byggnader bevarade med tillsammans ca 390 kamrar, alla i privat ägo. De har gått i arv genom generationer och används fortfarande vid marknader och kyrkhelger. Årligen hålls här traditionellt midsommarfirande och marknad. Mittemot ligger gården Lugnet, byggd på 1860-talet som bostad åt en pensionerad sågverksdisponent. Ca 800 meter bort ligger Landskyrkan vars stomme är medeltida ursprung och Lejonströmsbron ursprungligen från 1737. Kulturområdet

Planlösning

För att visa husets planlösning hänvisar jag till de ritningar som gjordes i samband med att Kyrkan flyttade och renoverade huset Källare, Nedre plan, Övre plan Ägare: Anneli och Lennart Wiklund

Comments are closed.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40